Keys & Chords (Dutch)

Zo’n 12 jaar geleden keerde Brooks terug van het door de oorlog verwoeste Bosnië-Herzegovina. Die beelden lieten hem niet los en vormde de inspiratie voor ‘Ours And The Shepherds’. Een bundeling oorlogsverhalen van de eerste wereldoorlog over de tweede wereldbrand tot meer recente brandhaarden in Afghanistan. ( zie recensie mei) Ook de opvolger van de uit Ontario afkomstige troubadour klinkt niet bepaald opwekkend maar Brooks ventileert zijn anti-oorlogs gevoelens in een universeel kader. De zwaarmoedige onderwerpen in ‘War resister’ en‘The crying of the times’, dat op het einde in een tragere beklijvende versie terug opduikt, worden met doorleefde stem, enkel ondersteund door akoestische gitaar en sporadisch een harmonica aangereikt. In dat folkachtige idioom en met zulke onderwerpen is de scheidingslijn tussen prediken bijzonder dun. Daar is Brooks, die de titel van zijn werkstuk bij Mattheus ging zoeken, zich terdege van bewust als hij in ‘God pt. IV’ enige afstand neemt van grote wereldverbeteraars als Bono en Lennon en zich afzet tegen de helden op de barricaden. Gerechtigheid en mededogen zijn Brooks drijfveren maar hij gelooft en hoopt ook in de sterkte van de mensheid om de schijnbaar uitzichtloze situatie om te buigen in iets positiefs door het onverwoestbare overlevingsinstinct. Dat wordt duidelijk in songs als het expliciete ‘If we keep what’s within us, what’s within us will kill us, but if we give what’s within us, what’s within us will save us’ en de mooie slotwoorden in de poëtische afsluiter ‘There is only love’. 

http://www.keysandchords.com/page6/page57/files/61bfff36ee440db36ec99c2a7419e016-414.html 

September, 2009